• لیزر اگزایمر   (1397/8/19)
    لیزر اگزایمر تعریف: لیزرهایی که در آنها تقویت اپتیکی در یک پلاسمای شامل دیمرهای تحریک شده (یا دیگر مولکولها) با حالت پایه الکترونیکی پاد پیوند اتفاق می افتد. مشاهده ادامه
«« « 9/ » »»