• تکنیکهای ساخت پیشرفته اجزا فیبر نوری   (1394/3/9)
    تکنیکهای ساخت پیشرفته اجزا فیبر نوری کلمات کلیدی: کلاهک انتها، انتهای نازک شده، چند هسته‌ای، اضافه کردن غلاف،‌کندیدن، آکسیکون، ترکیب کننده، اتصال دادن، هزینه-تولید، فضای آزاد، گداختن، جرم حرارتی، موج میرا، فاجعه بار، به صورت معکوس نازک شده، آدیاباتیک. مشاهده ادامه
«« « 3/ » »»