• لیزر پر انرژی با پهنای پالس زپتو-ثانیه   (1396/9/27)
    لیزر پر انرژی با پهنای پالس زپتو-ثانیه فشرده ‌سازی تک پالس‌های لیزر با توان پتاوات و حتی بیشتر با ده ‌ها ژول انرژی، دستیابی به کاربردهای آتو-ثانیه و زپتو-ثانیه شامل گرادیان انرژی ترا الکترون-ولت در هر سانتیمتر، شتاب دهنده‌ های یونی لیزری کم ‌حجم و پربازده و مادی سازی نور در خلأ را امکانپذیر می‌سازد. مشاهده ادامه
«« « 2/ » »»