ساخت دیودهای لیزری کاربرد مستقیم با درخشندگی بیشتر
خروجی دیودهای لیزری کاربرد مستقیم که به صورت یک باریکه خطی یا به وسیلة یک فیبر اپتیکی به قطعه کار منتقل میشود...
خلاصه
خروجی دیودهای لیزری کاربرد مستقیم که به صورت یک باریکه خطی یا به وسیلة یک فیبر اپتیکی به قطعه کار منتقل میشود، برای کاربردهایی در گسترة عملیات حرارتی و غلاف ‌سازی فلزی تا جوشکاری جذاب هستند. اما دستیابی به سطحی از کیفیت باریکه که مناسب برش فلزات باشد، چالشی دشوار است.

دانلود فایل PDF

                                                                  
                  برای خواندن مقاله بر روی تصویر زیر کلیک نمایید.   |    1395/10/15