لیزرهای تمام حالت جامد
-
تعریف: سیستمهای لیزری هستند که تنها شامل دستگاههای حالت جامد هستند و هیچگونه لامپ تخلیه یا لیزرهای رنگ یا گازی در آنها وجود ندارد.
لیزرهای تمام حالت جامد لیزرهایی هستند که اجزای آن کاملا حالت جامد هستند، در این نوع لیزرها نه تنها ماده فعال بلکه منبع دمش آن نیز حالت جامد است. چنین لیزرهایی که لیزرهای حالت جامد (لیزرهای فیبری یا حجمی) هستند با دیودهای لیزری دمش می شوند. استثناها شامل لیزرهای دارای دمش لامپی، لیزر رنگ و لیزر گازی هستند.
لیزرهای تمام حالت جامد برای اکثر کاربردهای لیزری بسیار مناسب و مفید هستند. که بدلیل دارا بودن سیستم چیدمان مستحکم و منسجم آنهاست که باعث افزایش نسبی بازده و در نتیجه کاهش نیاز به سیستم خنک‌کاری می‌شود. این مزیتها سبب افزایش طول عمر آنها می شود. همچنین کم بودن نویز لیزر خروجی آن از مزیتهای دیگر این سیستم‌ها است.
1394/9/7