فرم متقاضیان ارائه طرح کسب و کار

اطلاعات فردی
* نام و نام خانوادگی :
شماره ملی :
* تاریخ تولد :
اطلاعات تماس
* پست الکترونیک :
تلفن ثابت :
* تلفن همراه :
نمابر :
آدرس پستی :
اطلاعات تحصیلی
* مقطع تحصیلی :
* رشته تحصیلی :
گرایش :
* نام دانشگاه محل تحصیل :
* معدل کل :
رتبه :
* فعالیتهای پژوهشی :
* سوابق کاری :
اطلاعات درخواست

آیا ایده ای برای راه اندازی یک کسب و کار مبتنی بر لیزر دارید؟ (فایل خام شناسنامه طرح کسب و کار)
* لطفا پس از تکمیل فرم خام، آن را بارگذاری نمایید :
ممانعت از سابمیت ماشینی
* کد امنیتی :