آرایه های دیودی مولدهای فشرده نور
کلمات کلیدی: لیزر دیود پرتوان، ، کاربرد لیزر دیودها، آرایه‌های لیزر دیود.
آرایه‌های دیودی مولدهای فشردة نور[1]  
 
خلاصه

آرایه‌های لیزر دیود که دارای چگالی‌ توان بالا، بازده بالا و طول عمر طولانی هستند، منابع حیاتی نور برای فرآوری مواد، دمش لیزرها و دیگر کاربردها به حساب می‌آیند.
آرایه‌های لیزر دیود پرتوان که از استک‌سازی لیزر دیودهای تک نوار[2] یا چند‌نواری[3] یا در برخی موارد لیزرهای تابش از سطح (VCSELs) ایجاد می‌شوند، قادر هستند توان‌های نوری از وات تا کیلووات برای کاربردهایی از قبیل دمش لیزر، گرمایش صنعتی، پرتوافکنی و یا تزویج به فیبر در افزاره‌های کاربرد مستقیم دیود (در فرآوری مواد و یا پزشکی) فراهم کنند.
لیزر دیودها اغلب بازده تبدیل توان الکتریکی به توان نوری بالاتری از دیگر انواع لیزرها دارند. در حقیقت این نوع لیزرها تقریباً کارامد‌ترین منابع نوری شناخته شده‌ هستند. اشکال آرایه‌های لیزر دیود در کیفیت باریکة نسبتاً پایین آن است و امید چندانی نیست که در آیندة نزدیک منابع لیزر دیود تک مد در سطح کیلووات قابل دستیابی باشد. با این وجود کاربردهای بسیاری وجود دارد که نیازی به باریکة تک مد ندارند، علاوه بر این سازندگان لیزر به طور مستمر تکنیک‌های ترکیب باریکه را پالایش نموده تا منابع لیزر دیود پرتوان درخشان‌تر تولید کنند.   


[1] Diode arrays are compact, high-power light dynamos
[2] Individual strip laser
[3] Multi strip laser

دانلود فایل PDF

                                                                  
                                   برای خواندن مقاله بر روی تصویر زیر کلیک نمایید.منبع :  laserfocusworld    |   

   |    1394/3/24