بررسی روشهای تعیین چسبندگی پوشش نازک
Evaluation of determination methods of thin films adhesion
 
                       مقدمه
در مسائل مربوط به کاربردهای لايه نازک، حداقل میزان پذیرش کیفیت پوشش بستگی زیادی به میزان چسبندگی لايه و سطح دارد. برای تعیین میزان چسبندگی استفاده از روش‌های ساده و قابل دسترس بر روش‌هاي پیچیده و گران قیمت ارجحیت دارد. اما در مواردی که کاربردهای لايه بسیار حساس و هزینه‌بر است، روش‌هاي دقیق مقرون به صرفه است.
در استاندارد ASTM(D907-70) تعریف چسبندگی بصورت زیر است: "حالتی بین دو سطح که به وسیله نیروهای فصل مشترک دو سطح در کنار هم نگاه داشته مي‌شوند. این نیروها مي‌توانند ترکیبی از نیروهای اتمي‌ یا اتصالی باشند". ماهیت این نیروها مي‌تواند واندر والسی یا الکترواستاتیکی یا پیوند شیمیایی باشد.

دانلود فایل PDF
1393/11/19