دندانپزشکی لیزری چیست؟

دندانپزشکی لیزری استفاده از یک دستگاه لیزر با تکنولوژی بالا برای تولید یک پرتو مخصوص از نور متمرکز شده را ارائه می کند. اشعه در دهان شما متمرکز می شود و می تواند نواحی پوسیدگی دندان یا عفونت لثه را با دقت بسیار بالایی بردارد. پرتو لیزر نواحی مورد نظر را برمی دارد ومحیط را استریل می کند، بنابراین خونریزی، درد و احتمال عفونت بسیار اندک است.کاربرد لیزر در دندانپزشکی باعث افزایش دقت در درمان و کاهش زمان بهبودی می شود، با این حال امروزه تنها حدود 5 درصد از دندانپزشکان از لیزر استفاده می کنند.

 
* نام و نام خانوادگی :
* ایمیل :
تلفن :
* پرسش :