• به کار گیری ریز تراشه شتاب دهنده ذرات مبتنی بر لیزر در صنعت و پزشکی  (1397/12/16)
    به کار گیری ریز تراشه شتاب دهنده ذرات مبتنی بر لیزر در صنعت و پزشکی اگر شتاب دهنده های الکترونی به اندازه کافی کوچک و ارزان باشند، نه تنها هر دانشگاه قادر است آزمایشگاه شتاب دهنده خود را داشته باشد، بلکه منابع اشعه ایکس ارزان قیمت برای فرآیندهای فوتولیتوگرافی در صنعت نیمه هادی قابل دسترس می شوند که به تبع می توان اندازه ترانزیستورها در پردازنده های کامپیوتری را کاهش و تراکم مجتمع سازی[1] را افزایش داد. مشاهده ادامه
«« « 5/ » »»