کاربرد لیزر فمتوثانیه در میکرومیلینگ

کاربرد لیزر فمتوثانیه در میکرومیلینگ

در میکرومیلینگ با استفاده از لیزر فمتوثانیه یا فرآیند سایش لیزری، می توان ماده را تقریباً با هر شکل یا الگویی از روی سطح برداشت. به کمک این روش عرض برش تا حد چند میکرون و برش‌ در ابعاد کمتر از میکرون برای مواد بسیار نازک امکان پذیر است. ماشین کاری با استفاده از لیزر فمتوثانیه، تولید پرتکرار قطعات ظریف با الگوهای پیچیده را ممکن می ‌سازد.
در اینجا دو مثال از کاربردهای میکرومیلینگ با استفاده از لیزر فمتوثانیه بیان شده است.
جداسازی‌ های متوالی[1]: در فرآیند الگودهی با به کاربردن روش های سایشی یا کاهشی روی کل سطح ماده، سطوح زیرین نمایان می ‌شوند و با استفاده از روش های واکاوی میکروسکوپیکی و تکنیک‌ های اسپکتروسکوپی می ‌توانند مورد بررسی و مشخصه یابی قرار بگیرند. با تکرار این فرآیند امکان باز ساخت یک مدل یا الگو فراهم می ‌شود. اغلب این روش را جداسازی متوالی یا مقطع نگاری سه بعدی می‌ نامند.
    
شبیه سازی سایش ها و نقص ها: دقت میکرومیلینگ لیزری با قابلیت بالای کنترل ابعاد بر روی سطوح، استانداردهایی برای عیب و نقص تعیین می ‌کند که در کالیبراسیون تجهیزات تست و بازرسی قطعات حساس مانند بلبرینگ ‌های سرامیکی[2] کاربرد دارد. به طور مشابه، از بین بردن مقدار کنترل شده ای از سطح، سایش مصنوعی ایجاد می کند که برای تست در صنایعی مثل خودرو و تجهیزات سنگین از آن بهره گرفته می شود. همچنین نتایج ماشین کاری روی بسیاری از مواد مانند سرامیک، فلز، ترکیبات و مواد کمیاب مثل الماس می تواند پردازش شود.
برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت www.cmxr.com مراجعه شود.
 
Source:https://www.industrial-lasers.com/articles/2018/11/engineers-describe-examples-of-femtosecond-laser-micromilling-applications.html.
 

[1] Serial Sectioning
[2] Ceramic Ball Bearings
 
منبع : www.industrial-lasers.com      1398/3/23 12:42