لیزرهای مرئی
تعریف: لیزرهایی (یا دیگر منابع نوری برپایه لیزر) که نور مرئی تابش می‌ کنند.
لیزرهای مرئی

تعریف: لیزرهایی (یا دیگر منابع نوری برپایه لیزر) که نور مرئی تابش می‌ کنند.
لیزر مرئی لیزری است که نور مرئی تابش می ‌کند، یا سیستم لیزری است که با تبدیل غیر خطی فرکانس، نور مرئی تابش می ‌کند.  
لیزرهایی که مستقیماً نور مرئی تابش می ‌کنند.
لیزرهایی که مستقیماً نور مرئی تابش می ‌کنند اقلیتی را تشکیل می ‌دهند (اکثر لیزرهایی که در ناحیه طیفی فروسرخ تابش می‌ کنند). مثال‌ هایی از لیزرهای حالت جامد که نور مرئی تابش می ‌کنند عبارتند از:
 • لیزر دیودهای مختلف می ‌توانند نور مرئی تابش کنند. مثال ‌هایی از این نوع لیزر دیودهای قرمز بر پایه GaInP و AlGaInP و دیودهای آبی بر پایه GaN هستند.
 • اولین لیزر رونمایی شده یک لیزر یاقوت بود که طول موج تابشی 694.3 نانومتر داشت.
 • لیزرهای یاقوت تیتانیوم اغلب در ناحیه طیفی فروسرخ تابش می ‌کنند، اما می ‌توانند به طول موج ‌های کمتر از 650 نانومتر نیز کوک شوند.
 • لیزرهای دیودی گالیوم نیتراید که در طول موج حدود 400 تا 800 نانومتر تابش می ‌کنند.
 • لیزرهای تبدیل بالا که دارای انواع گوناگونی هستند این نوع لیزرها هم شامل لیزرهای حجیم و هم شامل لیزرهای فیبری با تابش نور مرئی هستند.
مثال هایی از لیزرهای گازی مختلف که نور مرئی تابش می ‌کنند عبارتند از:
 • لیزرهای هلیوم-نئون می ‌توانند طول موج‌ های مرئی مختلفی را تابش کنند که شامل طول موج معروف 632.8 نانومتر قرمز و نیز ناحیه طیفی سبز (543.5 نانومتر)، زرد (594.1 نانومتر) و نارنجی (604.6 و 611.9 نانومتر) است.
 • لیزرهای هلیوم- کادمیوم ( لیزرهای گازی) نور آبی در طول موج‌ 441.6 نانومتر تابش می ‌کنند.
 • لیزرهای یون آرگون اغلب در طول موج های‌ 488 و 514.5 نانومترو نیز در 465.8، 472.7 و 528.7 نانومتر تابش می کنند.
 • لیزرهای یون کریپتون در طول موج ‌های مختلف سرتاسر طیف مرئی، مخصوصاً 530.9 و 647.1 نانومتر تابش می ‌کنند.
 • لیزرهای بخار مس (لیزرهای گازی) در طول موج‌ 510.6 یا 578.2 نانومتر تابش می کنند.
سرانجام، لیزرهای رنگ مختلف ناحیه های تابش پهنی در سرتاسر ناحیه طیفی مرئی دارند.
سیستم ‌های لیزر مرئی بر اساس تبدیل غیرخطی فرکانس
شیوه های متنوعی برای تولید نور مرئی در لیزرهای دیودی توسط تبدیل غیرخطی فرکانس وجود دارد:
 • رایج ‌ترین رهیافت خصوصاً برای تابش در گستره‌ های آبی و سبز دو برابر کردن فرکانس، داخل کاواک یا در یک کریستال غیرخطی بیرونی است. این روش را می ‌توان برای لیزرهای توده ‌ای حالت جامد متعارف و نیز VCSELها به کار برد. رایج ‌ترین گونه در این نوع چشمه های لیزر سبز بر پایه لیزرهای نئودمیومی 1064 نانومتر فرکانس دو برابر شده هستند.
 • تولید جمع فرکانسی در یک کریستال غیرخطی می ‌تواند نور مرئی تولید کند. به عنوان مثال ترکیب جمع فرکانسی لیزر Nd:YAG با طول موج 1064 نانومتر و یک لیزر فیبری 1.5 میکرومتر منجر به نور قرمز می‌ شود.
 • لیزر رامان می تواند توسط یک لیزر عادی پمپ شود. پمپ این لیزر اغلب توسط یک لیزر حجیم حالت جامد، که می‌تواند Q-SWITCH یا پیوسته باشد صورت می ‌گیرد و اغلب داخل کاواک فرکانسش دو برابر می‌ شود.
 • برای تابش مرئی پهن باند، چشمه های لیزری وجود دارند که تولید ابر پیوسته را شامل می‌ شوند.
 
 


   |    1398/5/23