سرمایه گذاری 650 میلیون یورویی برای تحقیقات کوانتومی در آلمان

سرمایه گذاری 650 میلیون یورویی برای تحقیقات کوانتومی در آلمان

در تاریخ 26 سپتامبر 2018، دولت آلمان تصمیم به تصویب قانون تخصیص بودجه 650 میلیون یورو‌یی تأمین بودجه گسترش فناوری های کوانتومی گرفت. بودجه اختصاص یافته به این برنامه آن را در صدر تحقیقات 1 میلیارد دلاری European flagship initiative در فناوری های کوانتومی قرار ‌داد.
به طور همزمان، وزارت آموزش و پژوهش فدرال آلمان (BMBF) نیز سندی 50 صفحه ای از روند توسعه برنامه فناوری‌ های‌ کوانتومی منتشر کرد. این برنامه مسیر حرکت را برای فناوری‌ های‌ کوانتومی از مراحل اولیه تا ورود به بازار تعیین می ‌کند. طبق این سند، 650 میلیون یورو به بودجه سالانه تحقیقات کوانتومی دولت اضافه می‌شود، این در حالی است که مقدار بودجه کنونی در حدود 100 میلیون یورو است. این برنامه برای سال های 2018 تا 2022 برنامه ریزی شده و امکان گسترش تا سال 2028 نیز در آن فراهم شده است.
این برنامه یک تلاش مشترک بین وزارت آموزش و پژوهش فدرال، وزارت اقتصاد، وزارت کشور و وزارت دفاع آلمان است که هر کدام با اهداف مشخص در آن مشارکت خواهند کرد.
تعدادی از اهداف این برنامه که به مراتب فراتر از تحقیقات بنیادی است، عبارتند از:
1. گسترش چشم انداز تحقیقاتی فناوری های کوانتومی
2. ایجاد شبکه‌ های پژوهشی برای کاربردهای جدید
3. ایجاد پروژه ‌های هدف برای ایجاد رقابت صنعتی
4. تضمین امنیت و حق مالکیت تکنولوژی
5. ایجاد همکاری‌ های بین المللی
6. همراه ‌سازی مردمی در این زمینه
این اهداف، سیاست سرمایه گذاری موفق نخستین انقلاب کوانتومی را در تکنولوژی ‌هایی دیگر مانند لیزر گسترش خواهد داد. به عبارت دیگر این برنامه، تحقیقات بنیادی در فناوری‌ های کوانتومی را با همان کیفیت پروژه‌ های مشترک با صنایع تأمین مالی خواهد کرد که نتیجه آن بهره‌ گیری حداکثری از بودجه وارد شده در این برنامه است. همه سازمان های بزرگ تحقیقاتی مانند ماکس پلانک[1]، فرانهوفر[2]، انجمن لایب نیتز[3] و هلمهولتز[4] به علاوه چندین نهاد فناوری اطلاعات در این برنامه شرکت خواهند داشت.


 
شکل- منبع پایدار برای قطبی شدن فوتون ‌های گیر افتاده[5] برای ارتباطات کوانتومی.
 
آخرین هدف از این برنامه که تا حدودی غیر منتظره است، توضیح تکنولوژی کوانتومی به شهروندان آلمانی است. این هدف، عمدتاً از طریق برنامه ‌هایی که تکنولوژی های کوانتومی را به مدارس و یا سایر محیط‌ های آموزشی می ‌برد، امکان پذیر خواهد ‌شد.
 
Source: https://www.laserfocusworld.com/articles/2018/09/650­million­for­quantum­research­in­germany.html
 
 

[1] Max-Planck
[2] Fraunhofer
[3] Leibnitz
[4] Helmholtz
[5] Polarization-Entangled Photons
 
منبع : www.laserfocusworld.com      1397/11/4 12:11