توانایی پرتوی منجمد کننده لیزری در تحول آزمایشگاه های خنک سازی بیولوژی و پردازنده های کامپیوتری

توانايي" پرتوي منجمد کننده" ليزري در تحول آزمايشگاه هاي خنک سازي بيولوژي و پردازنده هاي کامپيوتري

 
اکثر مردم با مطالعه ي علوم شروع به سوال پرسيدن مي کنند. يکي از رايج ترين سوال ها اين است: چرا علم به ما يک ميکروموج معکوس( ماکروفري که خنک کند) نمي دهد؟ يا چرا گرم کردن اجسام آسانتر از سرد کردن آنهاست؟ پاسخ اين است که وارد کردن انرژي به يک سيستم خيلي آسانتر است- تنها لازم است که به اجسام انرژي دميد تا اتم ها شروع به حرکت کردن به اطراف کنند- در حالي که خارج کردن انرژي فرآيند خيلي پيچيده تري است به خصوص ميرا کردن حرکات اتم به حالتي که قبلا بوده اند. در ظاهر به نظر مي رسد که ما ممکن است هيچگاه نتوانيم به ميکروموج معکوس دست يابيم. اما اخيرا محققان دستيابي به پيشرفت بزرگي براي بيولوژي و يا حتي خيلي فراتر را ادعا کرده اند.يک ليزر مي تواند به طور موثري مايعات را خنک کند.
البته برخي مايعات، مثلا با اين روش يک آبميوه را نمي توان خنک کرد، زيرا براي خنک کردن با اين روش ليزري جديد، تيم دانشگاه واشنگتن بايد به اين مايع يکسري نانوکريستال مهندسي شده ي خاص اضافه کنند. وقتي که اين مايع با يک نور مادون قرمز خاص برانگيخته مي شود، نانوکريستال ها تابشي را ساطع مي کنند که کمي از انرژي بالاتري نسبت به آنچه که کريستال در ابتدا جذب کرده بود برخوردار است- پس اين اختلاف را از مايعي که در آن غوطه ور شده است مي گيرد و بنابراين آن را خنک مي کند. اين تيم مي تواند با تابانيدن مايعي که حاوي اين کريستال است، باعث شود که انرژي گرمايي اش به صورت نور به بيرون تابش شود. رويکرد مشابهی قبلا در خلا انجام شده است ولي اين اولين بار است که در محيط اين کار انجام مي گيرد.