نیاز به منابع لیزر سبز توان بالا در جوشکاری مس، محرکی برای توسعة لیزرهای دیسک هارمونیک دوم و لیزرهای فیبری بوده است که ...
مشاهده ادامه >
سلولهای عصبی سالم متشکل از سوما، دندریتها و آکسون، اطلاعات را از طریق تحریکهای الکتریکی و سیگنالهای شیمیایی پردازش و منتقل میکنند.
مشاهده ادامه >
محققین در مؤسسة تکنولوژی ماساچوست (MIT؛ کمبریج، MA) نشان داده اند که یک راهکار اپتوژنتیک دربرگیرندة LED که در یک فرکانس خاص چشمک می زنند، میتواند پلاک آمیلوئید بتا که در بیماری آلزایمر مشاهده میشود را کاهش دهد.
مشاهده ادامه >
گروهی از محققین تابش لیزر را برای کنترل انفجار پلیمرسام‌ها[۱] (حباب‌های پلیمری) به کار بردند.
مشاهده ادامه >
آدلاید، استرالیا، ۳۰ دسامبر ۲۰۱۶- با استفاده از پروب فیبر نوری، محققین توانستند روش دقیقتری را به منظور تشخیص بافت سرطان سینه از بافت عادی توسعه دهند...
مشاهده ادامه >
پراکندگی و جذب نور در بافتهای عصبی سبب میشود که نفوذ نور به شدت کاهش یابد و در نتیجه به کارگیری روشهای اپتیکی فضای آزاد مانند اپتوژنتیک برای کاوش نواحی مختلف مغز تا عمقی بیش از حدود ۲ میلیمتر را غیرممکن سازد.
مشاهده ادامه >