یکی از این توانایی ها این است که می توانند به سرعت و دقت یک تک سلول را در مکانی متوقف کنند و یا حتی ریز بخش های کوچک آن سلول را سرد و آرام کنند.
مشاهده ادامه >
لامپ های روشناییCFL و LEDوجود دارند، اما دیگر این تکنولوژی های روشنایی به سمت پایان شان نزدیک می شوند. یک تیم از محققان در دانشگاه ایالت آریزونا، لیزری را توسعه داده اند.
مشاهده ادامه >
در ۱ اکتبر ۲۰۱۵، تولیدکننده لیزرهای صنعتی ترامپف( دیت زینگن آلمان)، یک شرکت جدید برای مهندسی پیشرفته در لیزرهای دیودی راه انداخته است.
مشاهده ادامه >
محققان در دانشگاه تحقیقاتی سوئین برن (هاثرن، استرالیا) و دانشگاه موناش(کلایتون، استرالیا)، یک لنز اپتیکی فوق نازک تخت از جنس اکسید گرافن را توسعه داده اند.
مشاهده ادامه >
مرکز LZH آلمان (laser zentren Hannover) در حال کار روی پروژه ای برای ترکیب تکنولوژی لیزر فمتوثانیه با توموگرافی همدوس اپتیکی(OCT) و اپتیک انطباقی برای توسعه جراحی لیزری چشم است.
مشاهده ادامه >
زمانی که هنوز هم روش موثر و ارزانی برای تولید انبوه گسیلنده تراهرتزی وجود ندارد، کند و پاش لیزری می تواند خروجی GaAs که نیمرسانای رایج مورد استفاده در این دستگاه ها است را افزایش دهد.
مشاهده ادامه >